Propici, definició, significat, sinònims i antònims

Propici és un adjectiu que significa favorable, oportú, convenient o adient. És a dir, que és propici quan les condicions són favorables per a realitzar alguna cosa.

Alguns sinònims de propici poden ser: oportú, convenient, favorable, adient, apropiat, idoni.
Alguns antònims de propici poden ser: desfavorable, inoportun, inconvenient, inapropiat, inàbil, inadequat.

Aquesta nit és propici per anar a veure les estrelles, ja que fa molta calor i no hi ha nuvolada.