Ordinari, definició i significat

Ordinari és un adjectiu que significa normal, comú, habitual o corrent. També es pot fer servir per referir-se a alguna cosa que és mediocre o que no destaca per ser especialment boa o dolenta.

Alguns sinònims d’ordinari poden ser: normal, habitual, comú, corrent, mediocre, banal.

Alguns antònims d’ordinari poden ser: excepcional, extraordinari, únic, especial, notabil, notable.

Exemples:

Les setmanes són molt més ordinàries quan no és cap festiu.
Vaig anar a veure la pel·lícula i em va semblar molt ordinària, no la recomanaria.
Ell és una persona molt ordinària, no destaca per res en especial.