Ordinador

Definició d’Ordinador

Un ordinador, també denominat com ordinador, és una màquina electrònica que rep i processa dades amb la missió de transformar-los en informació útil.

Es troba compost per una sèrie de circuits integrats i altres tants elements relacionats que són els que permeten l’execució d’una varietat de seqüències o rutines d’instruccions que indicarà a l’usuari de la mateixa.

Les seqüències seran sistematitzades prèviament en funció d’una àmplia gamma d’aplicacions pràctiques a través d’un procés que es coneix com a programació.Llavors, per poder utilitzar l’ordinador serà necessari i condició sense equanom que es trobi programat i compti amb programes informàtics o programari que li aportaran aquelles dades específics per poder processar les dades. Quan d’un ordinador s’obté la informació que s’estava buscant, la mateixa es podrà seguir emprant internament o, si no ser transferida a un altre ordinador o component electrònic.

Si bé la tecnologia ha evolucionat a passos de gegant des de l’aparició dels primers ordinadors en la dècada de el quaranta de segle passat, especialment en els últims anys on el procés evolutiu va ser demolidor, la majoria dels ordinadors segueixen respectant l’arquitectura coneguda com Eckert- Mauchly publicada per John Von Neumann i que fos creada pels enginyers electrònics John Presper Eckert i per John William Mauchly.

L’esmentada arquitectura consisteix de quatre seccions principals d’un ordinador: la unitat lògica i aritmètica (ALU), la unitat de control, la memòria (una seqüència de cel·les d’emmagatzematge amb números a la qual cadascuna és una unitat d’informació coneguda com bit ) i els dispositius d’entrada i sortida. I totes aquestes seccions es troben es troben interconnectades mitjançant cables que reben el nom de busos.

Entre els perifèrics i dispositius auxiliars més comuns dels que farà ús l’usuari d’un ordinador s’expliquen: el monitor, el teclat, el ratolí, la impressora, l’escàner, el disc dur i els parlants. Cada un amb una funció específica ..