Foll definició, significat, sinònims i antònims

Foll és un adjectiu que significa que algú o alguna cosa és absurd, estrany o que no té sentit. També es pot fer servir per parlar de persones que són irracionals o que tenen un comportament estrany o peculiar.

Alguns sinònims de foll poden ser: absurd, estrany, irracional, peculiar, bizarr, loco.

Alguns antònims de foll poden ser: racional, normal, lògic, sensat, serè, equilibrat.

Exemples:

Aquesta idea és totalment folla, mai no funcionarà.
Ell és molt foll, sempre fa coses estranyes sense pensar-hi bé.
Aquesta situació és molt folla, no té cap sentit.