barcelona.cat – Página web de l’Ajuntament de Barcelona

Barcelona.cat

La página web de l’ajuntament de barcelona:

www.barcelona.cat

 

www.barcelona.cat

Tràmits

Al lloc web https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca és la oficina virtual online on es poden realitzar tràmits de l’ajuntament de barcelona de forma digital.

Hisenda

Una de les seccions més buscades de la web de l’ajuntament es la d’hisenda. Podem realitzar tràmits relacionats amb tributs corresponents als ajuntaments.

URL: https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca

Deixa un comentari