Adient significat

“Adient” és una paraula en català que significa “adequat” o “idoni”. Es pot utilitzar per descriure una persona, cosa o situació que compleix les condicions necessàries o que és apta per una determinada finalitat o objectiu.

Etimològicament, la paraula prové del llatí “ad-habere” que vol dir “tenir-hi accés” o “estar-hi adequat”

Alguns sinònims d’aquesta paraula podrien ser: “convenient”, “idoni”, “adequat” o “apropiat”

Algun antonim podria ser: “inadequat” o “inapropiat”

Un exemple d’ús seria: “Aquesta eina és adient per a la tasca que volem realitzar”.

Deixa un comentari